Certyfikowane szkolenie z bezpieczeństwa IT wraz z bezpieczeństwem informacji.

Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych i informacji biznesowych, zmniejszenie ryzyka ataków cybernetycznych i strat z nimi związanych, zwiększenie zdolności do szybkiego wykrywania i reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, poprawa reputacji i zaufania klientów oraz partnerów biznesowych.Szkolenia skierowane jest głównie dla pracowników biurowych, kadrowych, księgowych.

Bezpieczeństwo danych firmowych

Dla pracowników pragnących zwiększyć swój poziom świadomości na temat zagrożeń bezpieczeństwa, związanych z codziennymi zadaniami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych oraz chcących uniknąć problemów z wyciekami danych. Największym problemem nadal pozostają nieświadomi cyberzagrożeń pracownicy.

Cyberbezpieczeństwo

Narzędzia i strategie umożliwiające skuteczną ochronę danych i systemów przed zagrożeniami.

AGENDA SZKOLENIA

Zagrożenia w sieci. Jak się chronić.
Typy cyberataków.
Podstawy cyberbezpieczeństwa.
Zasady tworzenia haseł. Zanim wyślesz plik.
Co może wyciec z firmy.
Cyberzagrożenia od strony ludzi.
***Przerwa kawowa***
Chroń się przed karami. Czy przestrzegasz RODO.
Zasady przetwarzania danych osobowych.
Zarządzanie incydentami i reagowanie na ataki.
Ochrona smartfonów, przeglądarek i poczty elektronicznej.
Obrona przed cyberatakami osób nietechnicznych.
***Podsumowanie, dyskusja***

CERTYFIKAT

Każde szkolenie zakończone jest wydaniem certyfikatu uczestnictwa

MIEJSCE / TERMIN / CENA

Bydgoszcz

Termin 6 grudnia 2024r. godzina 10.00

CENA 699 zł + 23 % VAT

W ramach opłaty za szkolenie otrzymasz:

 • szkolenie w małej grupie szkoleniowej.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • certyfikat udziału w szkoleniu w formie papierowej.

Zamów szkolenie dla swojej firmy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane osoby zgłaszającej
Dane uczestnika

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 – 4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 5% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NETKOMP Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-444) przy ul. Wodna 6A;
 2. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
  1. listownie: Netkomp Sp. z o.o. 86-010 Samociążek, Igrzyskowa 23
  1. mailowo: iod@netkomp.net.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu pełnej realizacji zamówienia, a jeżeli zażądał/a Pani/Pan wystawienia faktury VAT – także potem, przez okres wymagany przepisami podatkowymi.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zamówienia.

KOLEJNE SZKOLENIE

MIEJSCE / TERMIN / CENA

Bydgoszcz

Termin 31 stycznia 2025r. godzina 10.00

CENA 750 zł + 23 % VAT

W ramach opłaty za szkolenie otrzymasz:

 • szkolenie w małej grupie szkoleniowej.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • certyfikat udziału w szkoleniu w formie papierowej.